Obchodní podmínky

 

Nákup nad 3000Kč (včetně DPH) – doprava ZDARMA

Garance nejnižší ceny - Poskytujeme garanci nejnižší ceny, pokud naleznete námi nabízený produkt za nižší cenu než u nás na eshopu, neváhejte nás kontaktovat, nabídneme Vám lepší cenu. Zboží musí být naprosto totožné (stejná kombinace, kříž, područky, apod.) a z obchodu v ČR

Zázemí kamenné prodejny v Olomouci


Jestliže Vám v případě firemního nákupu nevyhovuje žádný z nabízených platebních způsobů a rádi by jste obdrželi vaše zboží na fakturu se splatností,kontaktujte prosím naše obchodní oddělení email: info@apminterier.cz nebo telefonicky na čísle +420585427104

Při nákupu více kusů z kategorií komponenty, věšáky, sedací vaky, konferenční a jednací židle bude sleva na dopravě řešena individuálně, cenu dopravy potvrdíme po ukončení vaší objednávky do 1 – 3 pracovních dnů.

  

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu APM interiery CZ na jejích internetových stránkách www.zidledokancelare.com, který provozuje APM interiery CZ s.r.o. .

 

Prodávající:

APM interiery CZ s.r.o.

Šlechtitelů 662/3, 779 00 Olomouc

tel:    +420 585 427 104
gsm: +420 731 413 552
info@apminterier.cz

IČO: 29387248
DIČ: CZ29387248

Společnost je vedená u Krajského obchodního soudu v Ostravě pod spisovou značkou oddíl C, vložka 45551

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú:107-361600247/0100

 

Kupující:
Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu APM interiery CZ.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatné je vždy pouze objednací číslo a nikoli doprovodný text objednávky.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.
Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

2.A Předmět objednávky a závazky prodávajícího
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

2.B Závazky kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

2.C Cena
Cenou se rozumí cena konkretního zboží uvedená v eshopu (v nabídce je uvedena cena zboží bez DPH/s DPH).  Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného.

2.D Záruka

Záruka se pohybuje v rozpětí 2-5 let (v závislosti na konkrétním zboží) dle záruky poskytnuté výrobcem.

3. Dodací podmínky

Objednávky z internetového obchodu APM interiery CZ jsou realizovány pouze v České republice.

3.A Termín dodání zboží

Zboží bude doručeno objednavateli do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, je-li zboží skladem. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti distributora. Kupující bude o této možnosti vyrozuměn nejpozději 3. pracovní den po dni podání objednávky. V každém případě bude zákazník kontaktován (emailem, telefonicky) pro potvrzení objednávky a upřesnění odeslání zboží.

 

3.B Dopravce
Dopravu zajišťuje spediční společnost (pokud se nejedná o osobní převzetí).
Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

Doprava zajišťována přepravní službou PPL a PPL Sprint

 

3.C Cena za dopravu

U objednávek se uplatňuje poštovné a balné následovně:

1) Osobní převzetí na prodejně / platba při osobním převzetí zboží v hotovosti = doprava zdarma

2) Osobní převzetí na prodejně / platba bankovním převodem (zálohová/proforma faktura) = doprava zdarma

3) Doprava přepravní službou PPL / platba bankovním převodem (zálohová/proforma faktura) = doprava 100 Kč bez DPH/kus

4) Doprava přepravní službou PPL SPRINT  / platba na dobírku (při převzetí zásilky v hotovosti) = doprava 225 Kč bez DPH/kus

 

Při objednávce zboží nad 3000 Kč (s DPH) doprava vždy ZDARMA

Při nákupu více kusů z kategorií komponenty, věšáky, sedací vaky, konferenční a jednací židle bude sleva na dopravě řešena individuálně, cenu dopravy potvrdíme po ukončení vaší objednávky do 1 – 3 pracovních dnů.

3.D Převzetí dodávky
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout!

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. 

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zjistit zda sedí počet balíků,zkontrolovat zda není obal porušen a rozbalit před přepravcem přepravní služby alespoň část obalu ,jelikož zboží může být poškozeno také uvnitř ,i když obal není viditelně poškozen.Po zkontrolování je možné podepsat řidiči převzetí a v případě dobírkové zásilky zaplatit doběrečné. 

V případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout! 

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti zásilky nebude brán zřetel.

4. Způsob úhrady

Úhrada je závislá na typu dopravy:

1) Osobní převzetí na prodejně / platba při osobním převzetí zboží v hotovosti = doprava zdarma

2) Osobní převzetí na prodejně / platba bankovním převodem (zálohová/proforma faktura) = doprava zdarma

3) Doprava přepravní službou PPL / platba bankovním převodem (zálohová/proforma faktura) = doprava 100 Kč bez DPH/kus

4) Doprava přepravní službou PPL SPRINT  / platba na dobírku (při převzetí zásilky v hotovosti) = doprava 185 Kč bez DPH/kus

Při objednávce zboží nad 3000 Kč (s DPH) doprava vždy ZDARMA

Při nákupu více kusů z kategorií komponenty, věšáky, sedací vaky, konferenční a jednací židle bude sleva na dopravě řešena individuálně, cenu dopravy potvrdíme po ukončení vaší objednávky do 1 – 3 pracovních dnů.


Kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. poštovného při převzetí zboží. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady, s dokladem o koupi. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího emailem na adresu matlas@apminterier.cz, telefonicky na číslo +420 731 413 552 nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Peníze budou zákazníkovi vráceny do 30ti dnů od obdržení zboží, předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující.
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Vrácení zboží do 14 dnů dle § 53 odst. 7  obč. zák.

Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující (spotřebitel) v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodů. V takovém případě kupující (spotřebitel) kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze budou zákazníkovi vráceny do 30ti dnů.

Storno objednávky 

Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adrese matlas@apminterier.cz nebo telefonicky 731 413 552, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO.

 

Finanční vyrovnání při stornu objednávky i vrácení zboží se řeší vždy individuálně po předchozí dohodě zákazníka s prodávajícím na matlas@apminterier.cz nebo 731 413 552. Kontaktní osoba Pavel Matlas. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

6. Jiná ustanovení

V případech, kdy:
- se zboží již nevyrábí nebo nedodává
- se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
- zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici
bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

6.A Ceny zboží
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

6.B Nepřevzaté zboží
V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

6.C Řešení sporů
Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

6.D Užívání registrovaných údajů
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.


7. Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to kdykoliv požádá, a to i bez udání důvodu.
Provozovatelé internetového obchodu APM interiery CZ si vyhrazují právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně sdělí touto skutečnost provozovatelům internetového obchodu - viz. kontakt.

 

8. Reklamace

8.A Kupující
Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího.
Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu nebo autorizovanému servisu uvedenému v záručním listu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku).

8.B Prodávající
O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.

8.C Zánik nároku na uplatnění reklamace
Nárok na uplatnění reklamace zaniká při: porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou; neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je se zbožím dodávána.
V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

9. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu APM interier. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 


  Specials

  All specials

  aaa

  ěščřžýáíé=

  New products

  » Do not allow new products at this time.